WELKOM OP AMELAND


Vakantie vieren op de Waddeneilanden:

Sinds juni 2009 staat de Waddenzee op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Een terechte beloning voor dit unieke getijdenlandschap. We zijn hier erg trots op, temeer omdat UNESCO strenge richtlijnen kent wanneer het gaat om het toekennen van een positie als Werelderfgoed.


Buiten de Duinen Verhuur
0049-171 278 63 58

buitendeduinen@hotmail.com


Het ontstaan van Ameland

Opgeweld uit wier en zand,
Gans omspoeld door zilte baren,
Moge God het steeds bewaren:
ons plekje, rijk aan duin en strand,
het ons zo lieve Ameland! 
 

Zo luiden de eerste regels van het Amelander volkslied.

Ameland is een vrij jong eiland. Het is net als de buureilanden enkele duizenden jaren geleden ontstaan als een van de strandwallen langs de Noordzeekust. Of het ooit verbonden is geweest met de wal is niet met zekerheid te zeggen.
Op de strandwal groeiden duinen en achter deze duinen voerde het water slibdeeltjes aan die bezonken. In een eeuwen durend proces ontstond op deze wijze het eiland. De prilste voortekenen voor het ontstaan van het Waddeneiland Ameland ontstonden na de laatste ijstijd.
De temperatuur ging omhoog, de ijskappen smolten, de zeespiegel steeg en voor onze omgeving betekende het vooral dat de Noordzee oprukte in de richting van ons land. Aangenomen mag worden dat Ameland al bewoond was in de tweede helft van de achtste eeuw.

Home-01.png